При настъпила катастрофа /ПТП/ извън границите на Република България, Адвокатска кантора „Балкански Юридически Център“ осъществява и следните дейности и услуги:

  • Консултира пострадали,както и наследници ,близки и роднини на починали при пътни инциденти,относно необходимите действия,които трябва да се предприемат след настъпване на пътно-транспортното произшествие;
  • Оказва помощ при предявяване на претенция за изплащане на обезщетение;
  • Оказва необходимото съдействие пред застрахователните компании за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение;
  • Осигурява правна защита и съдействие при отказ на застрахователните компании да изплатят полагащото се обезщетение или при съдебно производство, свързано с настъпило застрахователно събитие.