Адвокатска кантора „Балкански Юридически Център“ предлага консултации и процесуално представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение, както и професионална правна помощ при трудова злополука.