Дали имате само задължителната застраховка „Гражданска отговорност” или сте се подсигурили и с „Автокаско”, най-важното правило е да държите застрахователя си информиран за всяко настъпило събитие с автомобила ви. Независимо дали става дума за катастрофа, кражба, промяна в собствеността и т.н. При пътно произшествие, ако сте имали късмета да попаднете на точен и съвестен брокер, не се колебайте да му се обадите незабавно след инцидента, за да ви даде напътствия какво следва да направите. Read more

При настъпване на увреждане на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест, работодателят, съгласно действащото законодателство, дължи на увредения работник или служител обезщетение съгласно чл. 200 от Кодекса на труда.
Разпоредбата на гласи следното: Чл. 200. За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Read more

Имам вина за настъпване на ПТП, а карах без книжка. Срокът й на валидност е изтекъл. Застрахователят по застраховка „гражданска отговорност“ заплашва да ме съди за връщане на сумите, които е платил на пострадалия като обезщетение за вредите от ПТП.

Ето за такъв проблем ми писа наскоро читател на блога, който впоследствие стана мой клиент.

Съгласно чл. 274 КЗ в случаите когато застраховател по застраховка „гражданска отговорност“ плати на пострадало от ПТП лице обезщетение, има право на регресен иск срещу причинителя на увреждането за платените суми, Read more

Ако сте пострадали в резултат на дупка на пътното платно, тротоара, подлеза и пр. или върху автомобила ви или велосипед, мотор са нанесени имуществени вреди, то тези вреди подлежат на обезщетяване от собственика на пътя или от задълженото да поддържа и ремонтира пътя лице. Това са съответната община по отношение на поддържането и ремонта на общинските пътища и Агенция „Пътна инфраструктура” – за републиканските пътища.

Статията обхваща само правни казуси с МПС, но вие имате право на обезщетение и когато като пешеходец попаднете в необезопасен трап, както и докато карате велосипеда си. В тези случаи не се изисква протокол от органите на КАТ. Read more