Имам вина за настъпване на ПТП, а карах без книжка. Срокът й на валидност е изтекъл. Застрахователят по застраховка „гражданска отговорност“ заплашва да ме съди за връщане на сумите, които е платил на пострадалия като обезщетение за вредите от ПТП.

Ето за такъв проблем ми писа наскоро читател на блога, който впоследствие стана мой клиент.

Съгласно чл. 274 КЗ в случаите когато застраховател по застраховка „гражданска отговорност“ плати на пострадало от ПТП лице обезщетение, има право на регресен иск срещу причинителя на увреждането за платените суми, ако последният е управлявал МПС без свидетелство за правоуправление.

В конкретния случай, за радост, щетите бяха само материални. Нямаше пострадали лица, а ставаше въпрос за заплащане на обезщетение за няколко потрошени ламарини. Касаеше за сума от около 3000 лева, която застрахователят търсеше от човека, който се беше обърнал към мен за съвет . Тази сума обаче не беше никак малка за застрахования и човекът беше поставено в затруднено положение.

Необходимо беше да се тълкува какво законодателят е имал предвид като е записал в закона „управление на МПС без свидетелство за управление“. Дали ставаше въпрос за случаи, при които застрахованият въобще не е изкарал книжка или за случаи, в които срокът на валидност на свидетелството за правоуправление е изтекъл, или документът е забравен или изгубен? От решаването на този въпрос, щеше да се разреши изходът на спора. Отговор на този въпрос трябваше да намеря максимално бързо, за да се избегнат ненужни дела.

След задълбочено четене на съдебна практика по този въпрос, се наложи изводът, че има огромна разлика между случаите, в които застрахованият е управлявал МПС „без свидетелство за управление на МПС“, понеже изобщо никога не е придобивал такова и случаите, в които срокът на валидност на свидетелството за правоуправление на МПС е изтекъл, съответно документът е забравен или изгубен.

В първия случай – когато застрахованият никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС, понеже не е изкрал изпит за придобиване на право за шофиране, застрахователят по застраховка „гражданска отговорност“ е в правото си да търси обратно от застрахования, който е причинил ПТП всичко, което е платил на пострадалия за вредите от ПТП. В този случай застрахованият дължи възстановяване на заплатените суми на застрахователя, заедно с обезщетение за забава, начислено от деня на плащането на обезщетението за вредите от ПТП до датата на връщане на платените суми от застрахования на застрахователя.

В случаите обаче, когато застрахованият, при настъпването на ПТП, е шофирал със свидетелство за управление на МПС с изтекъл срок на валидност или когато при настъпването на ПТП не е носил в себе си свидетелство за управление на МПС, понеже го е изгубил или го е забравил, застрахованият не дължи на застрахователя връщане на сумите, съставляващи обезщетение за вредите, причинени на пострадалия от застрахования по застраховка „гражданска отговорност“ в резултат на ПТП. Санкцията за изтекъл срок на валидност на документ, за изгубването или забравянето му не може да се приравни на случаите, при които причинителят на вредата изобщо никога не е притежавал СУМПС.

В конкретния случай клиентът ми нямаше да плати нищо на застрахователя. Вярно, че не е бил изряден, когато при настъпването на ПТП е шофирал с книжка, с изтекъл срок на валидност, но отговорността му не можеше да се приравни на тази, които би следвало да понесе застрахован по застраховка „гражданска отговорност“, причинил вреда при ПТП, който е шофирал без изобщо никога да е притежавал свидетелство за управление на МПС.

В случая разрешихме спора извънсъдебно и застрахователят се отказа от всякакви имуществени претенции към моя клиент.

адв. Ирина Константинова

One Trackback

  1. […] tadalafil dosage 20mg […]

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.