Дали имате само задължителната застраховка „Гражданска отговорност” или сте се подсигурили и с „Автокаско”, най-важното правило е да държите застрахователя си информиран за всяко настъпило събитие с автомобила ви. Независимо дали става дума за катастрофа, кражба, промяна в собствеността и т.н. При пътно произшествие, ако сте имали късмета да попаднете на точен и съвестен брокер, не се колебайте да му се обадите незабавно след инцидента, за да ви даде напътствия какво следва да направите.

Принципно срокът за уведомяване на застрахователя при ПТП е записан във вашата застрахователна полица. В предишна публикация изяснихме, че при ПТП между два автомобила с настъпили материални щети и без пострадали хора се попълва Двустранен констативен протокол (ДКП). При Гражданската отговорност в срок от 7 дни след инцидента виновният водач е длъжен да уведоми застрахователната си компания. Ако не изпълни това си задължение и се стигне до изплащане на щети, има опасност да бъде осъден и да покрие всички лихви, изплатени от компанията като обезщетение на другия шофьор от момента на ПТП до уведомяването ѝ.

Виновният водач трябва да попълни т.нар. доклад до застрахователя. Това е формуляр, в чийто полета трябва да въведете данните си и да опишете обстоятелствата при възникването на събитието. Примерни бланки може да се изтеглят от интернет или от сайтовете на застрахователите. Прилагат се също всякакви съпътстващи документи – ДКП, протокол от КАТ и т.н.

Пострадалият шофьор също може да уведоми застрахователя на виновния водач, без да е длъжен. Той има право да предяви претенциите си, като срокът за неимуществените щети е 5 години, а за имуществените – 3 години.

За да бъде уважено правото ви, е необходимо да представите пред застрахователя на виновния шофьор всички необходими документи: протокол за ПТП или ДКП, талон на автомобила, талон за технически преглед, шофьорска книжка на водача, управлявал колата по време на инцидента, контролен талон и т.н.

„Гражданската отговорност” е полица, чрез която се застрахова вашата отговорност спрямо трети лица. Именно те са в правото си да бъдат възмездени. Това е и причината, поради която се сключва доброволната застраховка „Каско”. При нея имате право да се обърнете за изплащане на обезщетение към компанията, в която е сключена застраховката, дори когато ПТП-то е по ваша вина.

При застраховка „Автокаско” щетите се предявяват в срок, също описан в застрахователната полица – обикновено до 3 или 7 дни. При кражба на МПС сроковете са до 24 часа.

При катастрофа първо се информирайте дали не следва да повикате мобилна група, която ще посети местопроизшествието, за да документира катастрофата. Повечето компании имат национални контакт центрове.

Завеждането на щета става в ликвидационен център на застрахователя. Отивайки там, трябва да носите вашите документи, документите на автомобила, ДКП или протокол от КАТ и др. Ако МПС-то не може да се придвижи на собствен ход, трябва да уведомите застрахователя и да уговорите ден за оглед на място. Не трябва да предприемате ремонт преди да е направен оглед. После няма да ви признаят щетите.

Завеждането на щета става с бланка „Уведомление за щета”, която се попълва при следните указания:

One Trackback

  1. […] tadalafil puren 20 mg erfahrungen […]

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.