ПТП В БЪЛГАРИЯ


Ако сте пострадали при ПТП, при което Ви е причинена средна или тежка телесна повреда.

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ


При всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време на извършваната работа.

ПТП ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ


Ако сте пострадали при ПТП, при което Ви е причинена телесна повреда извън страната.

Balkan Legal Center

Създадена през 1999 г., „Балкански Юридически Център“ e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България и в чужбина.

Нашият екип се състои от правни експерти, адвокати с дългогодишен юридически стаж и юристи, специализирани в следните области:

  • Правна помощ и консултиране при настъпили ПТП в България и чужбина
  • Правна помощ и консултиране при настъпване на трудови злополуки в България и чужбина
  • Правна защита на лица обвинени за деяния по смисъла на Наказателния кодекс
  • Процесуално представителство при различни административно-правни спорове

ДЕЛА ПРОТИВ
ДЪРЖАВАТА

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

НАКАЗАТЕЛНИ
ДЕЛА

Високо квалифицирани правни услуги по наказателни дела. Оказва правно съдействие и защита на лица обвинени за извършване на деяния по смисъла на Наказателния кодекс. Оказва правно съдействие и защита на лица задържани от органите на досъдебното производство.

АДВОКАТСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Balkan Legal Center предлага пълно правно обслужване на своите клиенти, като извършва юридически консултации и адвокатски услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица във всички области на правото извън пределите на Р. България.

гр.София
Ул. “Княз Александър 1 Батенберг “
16А ет.2 ап.5

+359 887 13 21 13

Последни новини